Aplicacions

Alts sòlids

Les pintures bicomponents alt sòlid aporten solució a l'emissió de VOCs i milloren la productivitat en la indústria, per aconseguir el millor rendiment i fiabilitat necessiten d'equips i instal·lacions d'aplicació adaptats a les característiques tècniques de cada producte. En Intec Process hem desenvolupat noves tecnologies i dissenys per obtenir les màximes prestacions d'aquests sistemes de pintura.

Altos sólido

Bases agua

Les pintures bicomponents formulades en base aigua són la solució més eficaç a l'eliminació de VOCs en la indústria del tractament de superfícies, el comportament d'aquestes pintures enfront de les bases dissolvent difereixen considerablement de manera que la tecnologia a utilitzar també té les seves pròpies particularitats. Som especialistes en el desenvolupament d'equips i instal·lacions per al tractament i aplicació de pintures base aigua, amb tecnologies innovadores que aporten grans beneficis afegits.

Altos sólido