Automoció

Per al sector auxiliar de l'automoció, Intec Process ofereix sistemes de dosificació i barreja per a l'aplicació de segellants i adhesius 1K i 2K.
Muntem instal·lacions i disposem de sistemes especials de dosificació i barreja electrònics per a l'aplicació automàtica d'adhesius bases aigua 2K en processos de vestit de sostres, portes, etc.
Aquests sistemes garanteixen l'exactitud de la relació de mescla i manté tot el procés sota control.
Tots els nostres equips són configurables, en base a les característiques tècniques del producte a utilitzar i al tipus d'aplicació, sent aptes per a aplicacions manuals o automatitzades.

Productes dosificats:

> Poliuretà 1K, 2K
> Epoxi 2K
> Silicona 1K, 2K

automocion 1