Carrossers

Per al sector carrosser, Intec Process ofereix sistemes 1K i 2K per al transvasament i aplicació de massilles de poliuretà, silicones i polièster en els processos d'enganxat estructural, panell sandvitx i massillat carrosser.

Productes dosificats:

• Poliuretà 1K, 2K
• Silicona 1K, 2K