Electrònica

Per al sector de l'electrònica, Intec Process ofereix sistemes de dosificació i barreja per a l'aplicació de resines bicomponents (epoxi, silicona, segelladors, cianocrilatos) en processos d'encapsulat, farcit i segellat de components electrònics.

Tots els nostres equips són configurables, en base a les característiques tècniques de la resina a utilitzar i al tipus d'aplicació, sent aptes per a aplicacions manuals o automatitzades.

Productes dosificadors:

• Epòxid 2K
• Silicona 2K
• Segelladors
• Cianoacrilats