Eòlic

Per al sector eòlic, Intec Process ofereix sistemes de dosificació i barreja per a l'aplicació de massilla i epoxi en la fabricació de pales i en l'acabat de la vora d'atac i arrel.

També dissenyem instal·lacions per al pintat de pales en processos manuals o automàtics amb sistemes de neteja sense dissolvent que aporten grans reduccions de residus i eleva la rendibilitat del procés.

Tots els nostres equips són configurables, en base a les característiques tècniques del producte a utilitzar (massilles) i al tipus d'aplicació, sent aptes per a aplicacions manuals o automatitzades.

Productes dosificats:

• Epoxi 2K
• Poliuretà 2K, 3K

Exemples aplicacions:

Massillat d'arrel i vora d'atac

Pintado de palas eólicas