Filtres

Per al sector dels filtres, Intec Process ofereix sistemes de dosificació i barreja per a l'aplicació de poliuretà bicomponents en la fabricació dels filtres.

Aquests sistemes d'aplicació manual i automàtica garanteixen l'exactitud de la relació de mescla durant tot el procés d'aplicació i manté tot el procés sota control.

Tots els nostres equips són configurables, en base a les característiques tècniques del producte a utilitzar i al tipus d'aplicació, sent aptes per a aplicacions manuals o automatitzades.

Productes dosificats:

> Poliuretà 2K