Fotovoltaica

Per al sector de l'energia fotovoltaica, Intec Process ofereix sistemes de dosificació i barreja per a aplicació de silicones per al procés de segellat elèctric i enganxat de backrails en els panells fotovoltaics.
Tots els nostres equips són configurables, en base a les característiques tècniques del producte a utilitzar i al tipus d'aplicació, sent aptes per a aplicacions manuals o automatitzades.
Productes dosificats:
• Silicones
• Adhesius conductius

Exemple: Segellats panells solars

panel solar